Digitare una parola e premere il tasto Invio per trovare rime.
at hat pratt att hyatt lat platt rat trattò atm plath rath matt that pat what bath cat kat chat death fat nat bat heath horvath kath sat baht cath fatt fattí flat frat gath grat mat patè paté wat battè batté cattè dat datí gat gatt ghat splat wyatt swat statí stat suat karatè scattò tiamat watt abbatté armatí scat thimat bonat arafat fermat andat shabbat shabbath soldatí andatí beneath eswat format goliath imbatté moffat sadat copat kilowatt mcgrath azamat contattò zeenat combat combattè combatté muslcat namath rísultatí shoocat italstat gigawatt mulgarath josaphat osgiliath stronzat dissovverrat kombinat bancomat concentratí

Considerare l'utilizzo di queste quasi-rime.

ad brad rap lap ab add had jab rad trad abù adm ap app jad rabb tradì trapp yabé abb apl hab lab lad ladd lapp rab rapì trap papà chad cranb bad cap papá vabbè capì mad tap vlad cab frappè papâ riad sap tabù ahab babà bap clap crab fab flap gab gap glad pap papø papě papŕ saab slap strappò szabó tad vabbé zap cad ciad crabb dad fahd frappé ghrab gradí heap leap mab pad papä papí papˆ sad shad slab tab tapp thad zab jihad scappò achab arkad farhad ahmad fuad maradò quad snap stab cheap haddad hammad baghdad bagdad kebab buscapè canadà squad baobab nabab handicap muhammad emicad mohammad soledad trinidad

alt art hart last ant grant east bart cast garth heart salt want brandt bryant fast mart part shaft beast darth durant earth galt gant kant kart saltò sant taft tant bastò cantò cart dart gast giant kraft pilant tantí valt quant stewart stuart earhart hobart quantè start avantí belfast gluant hearst lockhart avant davantí eckhart ottant pabst schiantò smart defant quarant breakfast anawalt pleasant settant wynant rembrandt arbogast norstadt covenant stuyvesant cinquant mountstuart antiderapant
Copyright © 2017 Steve Hanov
All English words All French words All Spanish words All German words All Russian words All Italian words