Digitare una parola e premere il tasto Invio per trovare rime.
pauu tou boou pouc thou you lou zhou chou diou hou mou nou raw sou trou abou fou ibou abbou draw gou soult uou yyou biiou bottou couì etou honou hontou iou kou ooou whou bayou clou pilou shou frou miou rabou ryou amouy bitou graw akou alou cassou cullou darou doyou eccou garou harbou ikou inou kyou palou papou scouè seou tomou yimou yoou anjou filou danjou ginou minou caribou hangzhou hanzou jikou kotarou loulou michou philou saitou aiutou butyou chenzhou foryou grisou hongkou huizhou iaolou ifyou seeyou spirou suzhou tantou thatyou youyou zorrou xiaolou bontecou jierou saizou saratou amicou angelou arukou binetou jiayou lanzhou xiahou xiaorou aiultou areyou cariuou certou changzhou haveyou jingzhou thankyou wenzhou yangzhou zizou guangzhou emilyhibou froufrou fushichou giveyou shoutarou chassanoglou fantasticou

Considerare l'utilizzo di queste quasi-rime.

toru boku toruk tomu docu totu goku nobu roku tobruk onobu koku lomu choshu comu koshu loew soju solu tomruk wowu cosu fottu tonyu volu youru kaoru norbu elliotu fortu nozu satoru soryu torbräu brémonu compu dosoku honmoku paozu turougu contu costruì minoru shinobu contínuí mamoru shikoku miroku nozomu seonju costruí jeonju kinmoku tamotsu mancosu hirokazu jocheonsu sengoku conclu hinemosu kenmotsu kuninobu nejikomu perlopiu yoshinobu marongiu impromptu corkscrew
Copyright © 2017 Steve Hanov
All English words All French words All Spanish words All German words All Russian words All Italian words