Digitare una parola e premere il tasto Invio per trovare rime.
at hat att hyatt lat rat atm rath matt that pat what bath cat kat chat fat nat pratt bat heath horvath kath sat baht cath fatt fattí flat frat gath grat mat patè paté platt trattò wat battè batté cattè dat datí gat gatt ghat plath wyatt swat death statí stat suat karatè scattò watt abbatté armatí goliath scat splat arafat fermat andat shabbat shabbath soldatí tiamat andatí eswat format imbatté moffat rísultatí thimat sadat bonat copat kilowatt mcgrath contattò mulgarath beneath combat combattè combatté muslcat namath osgiliath shoocat azamat gigawatt zeenat josaphat italstat stronzat dissovverrat kombinat bancomat concentratí

Considerare l'utilizzo di queste quasi-rime.

ad rap lap ab add had jab rad abù adm ap app jad rabb yabé abb apl hab lab lad ladd lapp rab rapì papà brad chad cranb bad cap papá vabbè capì mad tap vlad cab frappè papâ riad sap tabù trad ahab babà bap clap crab fab flap gab gap glad pap papø papě papŕ saab slap tad tradì trapp vabbé cad crabb dad fahd frappé ghrab gradí heap leap mab pad papä papí papˆ riyadh sad shad slab tab tapp thad trap jihad scappò achab arkad farhad ahmad fuad maradò quad snap stab strappò szabó zap cheap ciad haddad hammad kebab canadà squad nabab baghdad muhammad bagdad emicad mohammad buscapè soledad baobab handicap trinidad

alt art hart last ant grant east bart cast garth heart salt want bryant fast mart part shaft darth earth galt gant kant kart saltò sant taft tant bastò cantò cart dart gast giant kraft tantí valt quant brandt earhart hobart quantè start avantí beast durant gluant hearst lockhart avant eckhart ottant pabst pilant schiantò smart stewart stuart quarant belfast anawalt davantí settant defant wynant breakfast rembrandt arbogast norstadt pleasant covenant stuyvesant cinquant mountstuart antiderapant
Copyright © 2017 Steve Hanov
All English words All French words All Spanish words All German words All Russian words All Italian words