Digitare una parola e premere il tasto Invio per trovare rime.
cap capì ap app gap apl papà papá rap lap scappò tap papâ sap bap clap pap papø papě papŕ cheap heap knapp lapp papä papí papˆ rapì tapp frappè flap slap snap trapp zap frappé leap trap buscapè strappò buscapé nsdap handicap sopheap

Considerare l'utilizzo di queste quasi-rime.

ad chad at cat kat chat hat ab add att cab had kath abù adm cath gab gath abb atm cad cattè gat gatt ghat hab matt that cranb pat what bad bath vabbè fat mad nat achab bat heath jab rad sat tabù ahab babà baht crab fab fatt fattí glad grat hyatt jad lat mat patè paté quad rabb rat saab scattò tad vabbé wat yabé battè batté crabb dad dat datí fahd ghrab gradí lab lad ladd mab pad rab rath sad scat shad tab thad brad swat death jihad pratt statí vlad arkad horvath kebab riad stat suat trad ahmad canadà flat frat fuad karatè platt squad stab szabó tradì trattò watt abbatté ciad haddad hammad plath slab suad zab copat wyatt baghdad bagdad emicad farhad andat contattò maradò shabbat shabbath andatí armatí combat combattè combatté eswat goliath imbatté moffat nomad riyadh shabab shoocat splat sadat bonat nabab muhammad arafat fermat kilowatt mcgrath mohammad gigawatt soldatí tiamat baobab beneath chanchad ciudad format muslcat namath sinbad thimat verdad azamat mulgarath soledad zeenat hedestad josaphat rísultatí kombinat bancomat trinidad libertad osgiliath italstat stronzat dissovverrat concentratí

camp asp champ karp harp hasp kamp sharp earp warp lamp malp naacp scarp stamp swamp inciampò
Copyright © 2017 Steve Hanov
All English words All French words All Spanish words All German words All Russian words All Italian words